top of page

Reference

Koučování s Irenou Hoškovou

Proč využívám Ireniny koučovací služby?

Koučovací setkání je pro mne časem, kdy se mohu soustředit pouze na sebe, a považuji to za velký dar. Jsou to chvíle, kdy si rovnám myšlenky, objevuji nové pohledy na problém a využívám hojně svou představivost a tvořivost. Baví mne objevovat, co nového se mi v hlavě vynoří. Vážím si toho, že při setkáních s Irenou se cítím bezpečně, a vím, že si mohu dovolit cokoli, co k přemýšlení potřebuji. To mi přináší jistotu a radost. Z koučování si většinou odnáším plán, odhodlání a energii pro další práci i osobní růst. I když se při koučování většinou zabývám pracovními otázkami, mám možnost svým způsobem relaxovat a čerpat energii ze svých hlubinných zásob i ze zdrojů Ireniných.

 

Čím mne Irena oslovila (čím mne inspiruje)?

Irena se stále vzdělává a pracuje na svém rozvoji, je moudrá a dokáže si udržet nadhled nad malichernostmi. Zajímá ji rozvoj silných stránek lidí a umí na nich stavět. Je zárukou empatického přístupu ke klientovi a respektuje, že každý z nás je jiný. Má smysl pro humor a úspěšně využívá svou kreativitu. Obdivuji její nekonečnou zásobu energie, kterou umí předávat, její vytrvalost a systematičnost. Po koučování s Irenou jsem vždy nabitá, Irena mne dokáže provázet spletí mých myšlenek a podporuje mne v tom, abych si dokázala najít svoje vlastní řešení.

Jitka Kmentová, ředitelka gymnázia Na Zatlance

bottom of page