top of page

Workshopy

Nabízím několik druhů workshopů pro skupinu o maximálně 12 účastících. Workshop trvá obvykle 3 - 4 hodiny.

1. Jak mé přesvědčení ovlivňuje kulturu organizace, moje i její výsledky

Organizace a firmy jsou plné kmenů, které spolu spolupracují, válčí nebo jen přežívají. Když společně vytváříme nebo prověřujeme systém rozvíjející poteciál, nejde jen o nastavení jednotlivých podpůrných opatření či aktivit, ale o základní otázky spojené s nastavením kultury na pracovišti, sdílených hodnot, vize a toho, co skutečně chceme dosáhnout, změnit či mít. Správně zvolené strategie k dosažení požadovaného závisí na stupni dosaženého vývoje „firemní“ kultury a na tom, jak se každý jednotlivý člověk v týmu identifikuje s tímto záměrem, jaké má přesvědčení a jakou energii vynaloží k jeho naplnění. Je to cesta od "můj život je na nic" k přesvědčení "život je skvělý a práce mne baví". 

Workshop vedoucí k vědomému utváření pozitivních postojů a úspěšné realizaci a rozvoji svého potenciálu, potenciálu celé organizace.

2. Rozvíjet potenciál u druhých znamená uvěřit tomu svému

 

Tam, kde jedni vnímají jen samé problémy, vidí druzí příležitost pro rozvoj. Každý z účastníků bude mít možnost získat odpovědi na otázky „Jak najít svůj potenciál a jak ho ukotvit? Jak proměnit přesvědčení, aby pozitivně ovlivnilo mou spokojenost, kariéru i výsledky? Jak rozpoznat, co mám, co skutečně chci a jak toho dosáhnout? 

Workshop osobního rozvoje s využitím prvků NLP. 

3. Jak váš postoj ke změně (ne)ovlivňuje váš život

Tlak na změnu je každodenní součástí našeho pracovního i osobního života. V roli koučky vnímám intenzivněji skutečnost, že v konzervativním prostředí je právě postoj vedení a pracovníků ke změně pro další rozvoj organizace, firmy či sebe sama zásadní. Zjistíte, jaké pocity ve vás změna vyvolává,  jak s ní lze pracovat, jak sama změna postoje ke změně může ovlivnit výsledek změny. A také to, jak vám podpora kouče pomůže realizovat změny v pracovním i osobním životě.

Cena dohodou v závislosti na délce a místě konání.

bottom of page