Workshopy

Nabízím několik druhů workshopů pro skupinu o maximálně 12 účastících. Workshop trvá obvykle 3 - 4 hodiny.

1. Jak mé přesvědčení ovlivňuje kulturu školy, moje i její výsledky

Sborovny našich škol jsou plné kmenů, které spolu spolupracují, válčí nebo jen přežívají. Když společně vytváříme nebo prověřujeme systém rozvíjející poteciál, nejde jen o nastavení jednotlivých podpůrných opatření či aktivit, ale o základní otázky spojené s nastavením kultury školy, sdílených hodnot, vize školy a toho, co skutečně chceme dosáhnout, změnit či mít. Správně zvolené strategie k dosažení požadovaného závisí na stupni dosaženého vývoje „firemní“ kultury a na tom, jak se každý jednotlivý člověk v týmu školy identifikuje s tímto záměrem, jaké má přesvědčení a jakou energii vynaloží k jeho naplnění. Je to cesta od "můj život je na nic" k přesvědčení "život je skvělý a práce mne baví". 

Workshop pro širší vedení školy a pedagogy vedoucí k vědomému utváření pozitivních postojů a úspěšné realizaci a rozvoji svého potenciálu, potenciálu dětí i celé  školy.

(Lze využít i pro firmy a další organizace.)

2. Workshop Rozvíjet potenciál u druhých znamená uvěřit tomu svému

 

Tam, kde jedni vnímají jen samé problémy, vidí druzí příležitost pro rozvoj. Každý z účastníků bude mít možnost získat odpovědi na otázky „Jak najít svůj potenciál a jak ho ukotvit? Jak proměnit přesvědčení, aby pozitivně ovlivnilo mou spokojenost, kariéru, výuku
i výsledky žáků? Jak rozpoznat, co mám, co skutečně chci a jak toho dosáhnout? 

Workshop osobního rozvoje pro pedagogy a vedení škol s využitím prvků NLP. 

3. Workshop Jak váš postoj ke změně (ne)ovlivňuje váš život

Tlak na změnu je každodenní součástí našeho pracovního i osobního života. V roli koučky vnímám intenzivněji skutečnost, že v konzervativním školském prostředí (a nejen tam) je právě postoj ředitele, učitelů či žáků ke změně pro další rozvoj školy či sebe sama zásadní. Zjistíte, jaké pocity ve vás změna vyvolává,  jak s ní lze pracovat, jak sama změna postoje ke změně může ovlivnit výsledek změny. A také to, jak vám podpora kouče pomůže realizovat změny ve vzdělávání, v pracovním i osobním životě.

Cena dohodou v závislosti na délce a místě konání.

Kontakt

K Pískovně 93

250 69 Hoštice-Vodochody

Tel.: + 420 775 550 105

E-mail: i.hoskova@edukouc.cz

 

IČ: 08820287

Číslo účtu: 5676107329/0800

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • Instagram

© 2020  Irena Hošková 

Vytvořené s Wix.com

Logo s miativni.cz