top of page

Všechno je v pohybu,

tvá spokojenost a úspěch záleží na tom,

jak vnímáš svoji úlohu

a jakou změnu

ve svém životě uděláš.

​​Jsem držitelkou titulu ACC (Associate Certified Coach),

který uděluje International Coach Federation

na základě výcviku dle standardů ICF

(Koučink akademie, Libchavy) a mezinárodních zkoušek.

 

Co kouč dělá

 • pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a následně jich dosahovat,

 • chce od svých klientů vždy o něco víc, než čeho by dosáhli bez jeho podpory,

 • podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji,

 • předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání větší efektivity.

Co koučink může přinést

 • novou kariéru, start podnikání, vyšší prosperitu,

 • změnu vztahu s kolegy či těmi nejbližšími,

 • lepší schopnost vedení týmu,

 • lepší připravenost na jednání, pracovní či osobní změnu,

 • uvědomění si, proč se vám stále dokola opakují stejné situace,

 • být v souladu se svým myšlením, emocemi i chováním,

 • rozšířené vědomí a hlubší schopnost celoživotního učení se

 • zisk osobní rovnováhy, lepší vnímání sebe sama a druhých.

 

Jak koučink probíhá

Při prvním setkání si vzájemně definujeme role, popíšeme si proces a podmínky spolupráce, zjistíme, zda si vzájemně vyhovujeme. Klient přináší své téma, společně specifikujeme, co konkrétně chce řešit a jak by měl vypadat optimální výsledek. 

Definujeme období, za které chce výsledku dosáhnout. Proces koučování obvykle trvá hodinu. Kouč prostřednictvím dialogu, metod a technik koučování, které umožní jiný vhled, sebepoznání, uvědomění i inspiraci, bezpečně provází klienta na jeho cestě k optimálnímu řešení. Klient provázen koučem stanovuje optimální kroky, které je potřeba realizovat. A v průběhu dalšího období sám rozhoduje o jejich realizaci. Kouč jej podporuje i v dalších sezeních, zodpovídá za proces koučování, který se řídí stanovenými kompetencemi  a etickým kodexem.

[Původní velikost] Kopie návrhu Edukouč (200 x 100 mm) (185 x 100 mm)(1)_edited.png
[Původní velikost] Kopie návrhu Edukouč (200 x 100 mm) (185 x 100 mm)(1).png
bottom of page