top of page

Další služby

 

Konzultace

Poskytuji konzultace při:

  • realizaci Systému podpory nadání pro jednotlivá území a organizace, školy

  • přípravě, zavádění a vyhodnocení změn ve vzdělávání

  • aplikaci talent managementu ve firmách

  • budování osobní, firemní značky

  • zavádění moderních metod vzdělávání

  • hledání vhodných strategií učení, uplatnění potenciálu a zdrojů dítěte, studenta (konzultace pro rodiče, pedagogy i studenty)

  • uplatnění potenciálu a zdrojů pracovníků či managementu

Facilitace jednání

 

 

Inspirativní přednášky

Inspirativní přístup k současným tématům ve školství a společnosti využívající aktuálních vědeckých poznatků, praxe, aplikovaného výzkumu, mezioborového přístupu, aktivizujících metod a interakce s publikem za podpory současných technických možností a zdrojů. 

Téma vždy upřesňuji po domluvě s klientem v rámci těchto okruhů: Výchova a vzdělávání pro 21. století, Osobní rozvoj a rozvoj potenciálu, Systém podpory nadání, Uznávání neformálního vzdělávání; Řízení, vedení a co dál.

bottom of page