top of page

JE MNOHO MOTIVOVANÝCH,

JEN NĚKTEŘÍ SE VYDAJÍ NA CESTU. RÁDA PŮJDU KUS CESTY S VÁMI.

OSOBNOSTI MĚNÍ SVĚT

   

Jmenuji se Irena Hošková,

mým zájmem i posláním je rozvoj potenciálu jedince, organizací i společnosti. Promítá se do celého mého profesního života pedagožky, manažerky, koučky.

Proč právě edukoučink?

Každou minutou se mění naše poznání a s tím 
i množství a rychlost změn. Vše je v pohybu. Dosud nevídané objemy informací, jejich složitost, komplexnost či rozporuplnost prohlubuje naši nejistotu. Často rozhoduje, s jakou perspektivou k informacím, situacím, příležitostem či změnám přistupujeme.
Zvětšuje se tlak na naši osobní mobilitu. Zásadně se tak mění požadavky na proces celoživotního učení (se).

Co je edukoučink?

Edu je v tomto spojení proces učení, který vychází z nejnovějších poznatků neurověd a aplikované praxe vedoucí jedince k rozvíjení adaptivní inteligence, poznání, otevřené mysli, kreativity, vlastního prožitku
a prohloubení dovednosti
aplikovat poznání do svého života. Zvyšuje osobní mobilitu jedince, tj. schopnost reagovat na změny a změny realizovat.

​​Koučink je cesta, jak toho dosáhnout. Je to společný, tvůrčí dialog orientovaný na naše vnímání, myšlení
a chování
, na naši přítomnost a budoucnost. Rozšiřuje
a posiluje naše
vědomí, důvěru a zodpovědnost.

Co získáte?

Posílíte vaši osobnost, schopnost vědomě mobilizovat všechny relevantní mozkové kapacity k žádoucí změně. Bez ohledu na to, jak složitá nebo nová situace je, s použitím všech vašich znalostí, zkušeností, dovedností, ale především také s využitím měkkých dovedností (nástrojů a strategií působících na chování, motivaci, sebedůvěru a důvěru v druhé).

Rozvíjíme se společně

Jako koučka, lektorka a konzultantka podpořím svou odborností i nabytými zkušenostmi vás i vaše úsilí rozvíjet poznání, zvyšovat svou mobilitu a dovednost vědomě žít a realizovat své sny a cíle v souladu se sebou samým. K svému rozvoji můžete využít koučink, workshopy i test silných stránek TALENT KOMPAS a jejich další rozvoj. 

​​Ozvěte se mi. Ráda půjdu kus cesty s vámi.

C7ED98C1-55DB-4723-A839-622E7EC4855F_edited.jpg

Moje služby

Kontakt
bottom of page