JEN NĚKTEŘÍ SE VYDAJÍ

NA CESTU

Můj příběh

Mým zájmem i posláním je rozvoj potenciálu jedince, organizací i společnosti. Promítá se do celého mého profesního života pedagožky, manažerky, koučky.

Posledních 15 let jsem měla možnost rozvinout své pedagogické a řídící kompetence jako člen vedení celostátních organizací MŠMT, řízením celostátních systémových projektů Klíče pro život a K2 v oblasti rozvoje lidských zdrojů a systémů vzdělávání;

 

v tvorbě a realizaci celostátních systémů práce s mládeží a

 

při přípravě a realizaci unikátního systému vyhledávání nadání, rozvoje nadání, podpory a práce s nadanými a talenty v České republice. 

Spolupracovala jsem se zástupci MŠMT a dalších resortů, krajské správy a samosprávy, se zaměstnavateli, centry excelence, zástupci škol, s pedagogy, nadacemi či zástupci NNO

 

Cením si uznání, které v roce 2018 získal Systém podpory nadání, Zvláštní cenu Inovace roku 2018 a Čestné uznání Vizionář roku 2018 udělované Asociací pro inovativní podnikání, resp. spolkem Czechino.

 

Po získání ICF kvalifikace kouče (ACSTH - Koučink akademie Libchavy) jsem se rozhodla využít všech svých schopností a  inspirovat druhé.

Edukoučink je celoživotní proces rozpoznání a rozvoje vlastního potenciálu vedoucí k spokojenosti, funkčním vztahům, smysluplné kariéře, firemním či studijním úspěchům, k trvalým společenským změnám.

Je určen všem, kteří chtějí spolupracovat při řešení svých témat a výzev
s nezávislým odborníkem, průvodcem změn, partnerem
, který vnímá klienta a jeho potřeby.

 

„Je mnoho motivovaných,

jen někteří se vydají
na cestu za svým snem, cílem či přáním.

Ráda půjdu kus cesty s Vámi.“

 

 

 

 

 

Mgr. Irena Hošková, koučka, lektorka, konzultantka.jpg

  Co Vám mohu nabídnout   

 

Kontakt

K Pískovně 93

250 69 Hoštice-Vodochody

Tel.: + 420 775 550 105

E-mail: i.hoskova@edukouc.cz

 

IČ: 08820287

Číslo účtu: 5676107329/0800

© 2020  Irena Hošková 

Vytvořené s Wix.com

Logo s miativni.cz

  • LinkedIn Sociální Icon