Facilitace setkání 

Zprostředkovávám vedení Někdy je přínosnější využít pro jednání, porady či diskuse a jejich dovedení k požadovanému cíli jako nezávislý facilitátor.