top of page

Inspirativní přednášky

 

Inspirativní přístup k současným tématům ve školství a společnosti využívající aktuálních vědeckých poznatků, praxe, aplikovaného výzkumu, mezioborového přístupu, aktivizujících metod a interakce s publikem za podpory současných technických možností a zdrojů. 

Téma možno upřesnit po domluvě s klientem.

Orientační oblasti přednášek

Výchova a vzdělávání pro 21. století, Osobní rozvoj a rozvoj potenciálu, Systém podpory nadání, Uznávání neformálního vzdělávání; Řízení, vedení a co dál… 

V přípravě: Didactica Magna v roce 2020.

bottom of page