Inspirativní přednášky

 

Inspirativní přístup k současným tématům ve školství a společnosti využívající aktuálních vědeckých poznatků, praxe, aplikovaného výzkumu, mezioborového přístupu, aktivizujících metod a interakce s publikem za podpory současných technických možností a zdrojů. 

Téma možno upřesnit po domluvě s klientem.

Orientační oblasti přednášek

Výchova a vzdělávání pro 21. století, Osobní rozvoj a rozvoj potenciálu, Systém podpory nadání, Uznávání neformálního vzdělávání; Řízení, vedení a co dál… 

V přípravě: Didactica Magna v roce 2020.

Kontakt

K Pískovně 93

250 69 Hoštice-Vodochody

Tel.: + 420 775 550 105

E-mail: i.hoskova@edukouc.cz

 

IČ: 08820287

Číslo účtu: 5676107329/0800

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • Instagram

© 2020  Irena Hošková 

Vytvořené s Wix.com

Logo s miativni.cz